Data protection

Data protection

PRIVACY

GDPR, AVG, privacy, we krijgen deze termen constant te horen. Maar wat betekenen ze nu eigenlijk en is iedereen nu in orde met deze wetgeving? Wij houden van klare taal en leggen u het hier haarfijn uit:

GDPR ‘General Data Protection Regulation’ of AVG ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ is de Europese wetgeving, die bepaalt hoe u moet omgaan met persoonsgegevens in uw onderneming. Deze wet heeft als doel onze persoonsgegevens te beschermen. Wanneer u dus persoonsgegevens van uw klanten verwerkt, moet u rekening houden met de GDPR.

Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij:

  • DPO ( Data Protection Officer ): Om te voldoen aan de GDPR-wetgeving kan u verplicht zijn een DPO aan te stellen, die u kan informeren, adviseren en begeleiden om uw onderneming GDPR-compliant te maken. Mr. Maarten Verhaghe is erkend DPO en oefent deze functie uit voor enkele vooraanstaande institutionele organisaties.
  • Opstellen van contracten: Als onderneming dient u erop toe te zien dat uw contracten/overeenkomsten met uw dienstverleners GDPR-compliant zijn. Daarom is het goed om samen met een DPO te evalueren of uw bestaande contracten goed zijn opgesteld en waar nodig wijzigingen aan te brengen.
  • Opstellen verwerkingsregisters: Bij het verwerken van persoonsgegevens bent u verplicht om een verwerkingsregister bij te houden. Dit register moet volgens de AVG aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Wij kunnen u helpen dit register correct op te stellen.
  • Privacy audit: Bent u niet zeker of uw bedrijf GDPR-compliant is. Dan kunnen wij een privacy audit uitvoeren en op basis van de uitkomsten van de audit verbeteringen aanbrengen, zodat uw onderneming de persoonsgegevens binnen het wettelijke kader verwerkt.
  • PIA: Een PIA staat voor ‘Privacy Impact Assessment’ of GEB ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ en gaat een stap verder dan een privacy audit. Een PIA is nodig wanneer de gegevensverwerking onderworpen is aan een verhoogd veiligheidsrisico of door de wetgeving wordt opgelegd.
  • Opstellen van documenten voor werknemers en sollicitanten inzake privacy.
  • Privacy policy / Cookie policy: Is uw privacy-/cookiebeleid wel GDPR-proof? Welke informatie neemt u op in deze policies en voor welke cookies moet u toestemming vragen op uw website of webshop

CAMERABEWAKING

De nieuwe camerawet voert een volledig wetgevend kader in die verschillende voorwaarden oplegt om camera’s te installeren. het gebruik ervan.  Ook voor de verwerking en opslag van de camerabeelden.

VDV ilaw kan u zowel adviseren omtrent camerabewaking en werknemers, en camerabewaking en privacy.  VDV iLaw kan u bij staan bij het invullen van alle wettelijke voorwaarden en het aanleggen van een beeldverwerkingsregister. 

NETWERK & INFORMATION SECURITY of NIS-wet

De beveiliging van data en netwerkinfrastructuren wordt steeds belangrijker en al maar talrijker.  Toch blijkt dat veel bedrijven tot op heden geen echt beleid hebben geïmplementeerd. Vaak ontbreken er structuren of zijn er geen of onvoldoende technische maatregelen genomen om hun data of infrastructuur veilig te stellen. 

De NIS-wet probeert voor deze problematiek een wettelijke oplossing te bieden, door het aanduiden van essentiële diensten en de aanbieders van die diensten te verplichten verschillende veiligheidsmaatregelen te nemen op straffe van sancties. Zo kunnen bedrijven worden verplicht datalekken (zonder persoonsgegevens) te melden, een DPO aan te stellen, …

Follow us: