BIM

BIM

BIM staat voor ‘Building Information Modelling’ en is een methode om op digitale wijze ontwerpgegevens uit te wisselen tussen verschillende partijen van een bouwproject. Dankzij BIM kan men het bouwproces beter organiseren, kan men samenwerken op basis van uitwisselbare digitale bouwmodellen. Er bestaat zelfs de mogelijkheid  tot 3D printen van modellen of het opbouwen van digitale bestanden in 5D.

Deze nieuwe digitale manier van ontwerpen brengt natuurlijk juridisch heel wat uitdagingen met zich mee, zoals intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, soft- en hardwareproblemen, contractuele opleveringstermijnen, …

Deze technologie wordt ook in de omgekeerde zin gebruikt, namelijk scan to BIM, waarbij met bestaande gebouwen en terreinen in 3D laat inscannen om daarna digitaal uit te tekenen. Ook hier kan u als onderneming geconfronteerd worden met een specifieke problematiek rond intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, soft- en hardwareproblemen, contractuele opleveringstermijnen, …

VDV-iLAW kan u bijstaan bij het opstellen van sluitende contracten en bijstaan in verschillende procedures.

Follow us: