Blog & vlog

blog foto

Geen korting zonder klantenkaart, geen klantenkaart zonder identiteitskaart. De recente beslissing van de GBA, een verwittigd man is er twee waard.

De vakantie is voorbij. Ook de GBA (de Gegevensbeschermingsautoriteit) die toeziet op het respecteren van de privacywetgeving, neemt de draad (w...

blog foto

Welke impact kan Brexit op uw onderneming hebben? Welke maatregelen kan u nemen?

Sedert het interview van de kersvers verkozen eerste minister van het Verenigd Koninkrijk en de laatste nieuwsberichten lijkt een harde Brexit o...

blog foto

Overheidsdiensten in het vizier van de GBA

De Gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, heeft bij beslissing 05/2019 dd. 09/07/2019 een berisping gegeven aan de ...

blog foto

De eerste Belgische GDPR-sanctie is genomen

De kop is er af! De Gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, heeft bij beslissing 04/2019 dd. 28 mei 2019 een eerste administratieve geldb...

blog foto

ONLINE SHOPPEN IN BUURTWINKEL EUROPA?

De belangrijkste zaken voor de E-commerceonderneming uitgelicht.

Europa wordt geke...

blog foto

De onderneming en Data Protection Officer of DPO - DEEL III

Wat is de positie van een DPO? Wat zijn de vereisten om de functie uit te oefenen? Kies ik voor een interne of externe DPO? Wat zijn de voordele...

blog foto

De onderneming en Data Protection Officer of DPO - DEEL II:

Wat zijn de gevolgen als ik geen DPO aanstel? Kan ik vrijwillig een DPO aanstellen?

In het eerste deel van de serie DPO-blogs kwam de vr...

blog foto

De onderneming en Data Protection Officer of DPO - DEEL I:

Wanneer moet ik een DPO aanstellen?

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regula...

blog foto

GDPR 2.0 EN DE GEVOLGEN VOOR DE ONDERNEMING - DEEL 2

In de eerste sessie stonden wij stil bij de invloed van deze Belgische Privacywet op
•    Het territoriale toepassin...

blog foto

GDPR 2.0 EN DE GEVOLGEN VOOR DE ONDERNEMING - DEEL 1

De nieuwe Belgische Privacywet – 05/09/2018

Op 5 september 2018 werd de wet betreffende de bescherm...

blog foto

Waarom ontsnapt ook je service-, sport-, hobbyclub of jeugdbeweging niet aan GDPR?

De Europese verordening zal een grondige hervorming in het omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengen. Deze hervorming zal te voelen zijn i...

blog foto

Maarten Verhaghe, DPO Officer

De afgelopen maanden schaafde Maarten Verhaghe zijn kennis bij rond General Data Protection Regulation. Di...

blog foto

GDPR IN DE PRAKTIJK ? DE GDPR-AUDIT DOOR VDV!

Al enkele maanden zijn we volop bezig om onze cliënten GDPR-wijs te maken. Ook in de media is de bescherming van onze privacy, een hot topic. He...

blog foto

GDPR LAB 08.02.2018 - NABESCHOUWING

8/02/2018 ondergingen onze GDPR-professionals hun vuurdoop tijdens het GDPR LAB dat
plaatsvond in De Kaai te Roeselare. Zij doorstonden ...

blog foto

HET VERANTWOORDINGSBEGINSEL BINNEN DE GDPR

De GDPR voorziet niet in een draaiboek van hoe, wat, wanneer, welke maatregel en beveiliging van toepassing dient te zijn. De regels zijn vaak v...

blog foto

GDPR : data is het nieuwe goud, veiligheid is diamant?

I. Persoonsgegevens

Inloggen op apps, het meedelen van persoonlijke ge...

Download onze White Paper GDPR

Check of uw onderneming klaar is voor GDPR. Download nu onze whitepaper!

White Paper GDPR

*De informatie die je ingeeft, zal enkel gebruikt worden voor onze eigen communicatie en blijft confidentieel. Jouw informatie wordt doorgestuurd door middel van een geëncrypteerde verbinding naar ons interne systeem en zal niet verspreid worden naar derden. Lees hier onze volledige privacy policy.

Follow us: