Media en entertainment

Media en entertainment

MEDIA

Wij kunnen u juridisch bijstaan bij inbreuken inzake media recht. Stel dat iemand u of uw bedrijf door het slijk haalt op Facebook. Dan kunnen wij een klacht indienen wegens laster en eerroof. U heeft ook ‘het recht om vergeten te worden’. Wij kunnen een aanvraag indienen bij internetbedrijven zoals Google en Bing, om u te laten schrappen uit hun zoekresultaten.

Wanneer u actief bent als acteur of regisseur, kunnen wij voor u sluitende contracten onderhandelen. Bent u fotograaf en worden uw foto’s door derden gebruikt, zonder vergoeding, dan kunnen wij uw auteursrecht claimen.

ENTERTAINMENT

De laatste jaren zien we een enorme groei van klanten, die actief zijn in de entertainment sector. Wij staan ze bij met juridisch advies inzake oneerlijke en bedrieglijke reclame, online gamen, censuur en informeren op basis van de wetgeving inzake mediarecht en elektronische communicatie.

Follow us: