GDPR procedure

Het 3-stappen GDPR-plan van VDV-iLaw.

Zo wordt uw onderneming GDPR-proof! 

1. Audit

Een doorgedreven analyse van alle verwerkte persoonsgegevens, datastromen en reeds genomen privacy maatregelen binnen uw onderneming. Dit aan de hand van een vragenlijst en bespreking. Op deze manier is het mogelijk een privacy policy te voorzien op maat van uw onderneming.

2. Privacy compliance

Aan de hand van de gegevens die we hebben verzameld uit de audit, kan worden bepaald welke tussenkomsten noodzakelijk zijn om uw privacy beleid af te stemmen op de nieuwe regelgeving. Volgende diensten/documenten worden  zonodig, uitgewerkt:

• Privacy Policy (opstellen of bestaande aanpassen);
• Register verwerkingsactiviteiten;
• Opstellen verwerkingsovereenkomsten;
• Interne procedure uitoefenen rechten van betrokkene;
• Opstellen doorgifte overeenkomsten derde landen;
• Aanstellen Data Protection Officer + uitwerking en documenteren afweging;
• Uitvoeren DPIA + uitwerking en documenteren afweging;
• Intern beveiligingsbeleid;
• Opleiden personeel/werknemers door middel van workshops;


3. Uitrol van uw privacy beleid

De evolutie van digitale toepassingen gaat zeer snel. De privacywetgeving volgt deze evolutie op de voet. Met gevolg dat het voor uw onderneming noodzakelijk is om constant bij te sturen en om zich aan te passen aan de realiteit en de reglementering. Zo blijft u niet alleen Privacy Compliant maar behoudt  u ook relevantie in de hedendaagse digitale economie.

Als advocatenkantoor spelen wij in op deze regelgeving door samen met u dit ontwikkelingsverhaal  op te volgen. Wij bieden gerichte oplossingen aan, die gebaseerd zijn op onze digitale en juridische knowhow. Wij creëren een privacy beleid passend bij uw onderneming.

Wij voorzien vandaag nog in een professionele audit voor uw GDPR-project. Na deze eerste analyse bepalen wij de prijs voor een begeleiding op maat. Contacteer ons!

Download onze White Paper GDPR

Check of uw onderneming klaar is voor GDPR. Download nu onze whitepaper!

White Paper GDPR

*De informatie die je ingeeft, zal enkel gebruikt worden voor onze eigen communicatie en blijft confidentieel. Jouw informatie wordt doorgestuurd door middel van een geëncrypteerde verbinding naar ons interne systeem en zal niet verspreid worden naar derden. Lees hier onze volledige privacy policy.

Follow us: