A VDV Legal Brand

IT club - IP en juridische aspecten bij software ontwikkeling en gebruik: Praktische tips en valkuilen

De ontwikkeling, implementatie, toepassing en vervanging van software wordt contractueel geregeld. Ondanks het grote belang van software voor de werking van een bedrijf of overheid wordt vaak niet stil gestaan bij de mogelijke gevolgen indien de ontwikkeling misloopt, de implementatie faalt en de toepassing niet de gewenste resultaten geeft.

In dit semarie worden de verschillende IT-contracten besproken, de pijnpunten blootgelegd en mogelijke oplossingen aangeboden.

Follow us: