A VDV Legal Brand

Privacywetgeving en de verwerking van persoonsgegevens

In onze informatiemaatschappij worden organisaties dagdagelijks geconfronteerd met vragen rond het omgaan met (gevoelige) persoonsgegevens. Wat mag daarmee gebeuren en onder welke voorwaarden mogen ze worden doorgegeven? Als een bepaalde verwerking nuttig en noodzakelijk is, mag ze dan ook sowieso worden uitgevoerd? En wat bij samenwerkingen? Mogen we zomaar gegevens met elkaar delen? Ondertussen weet iedereen dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR) nieuwe regels heeft opgelegd, maar de precieze toepassing blijft vaak moeilijk. En is de AVG een toepassing van het recht op privacy, of hoe zit dat nu precies? Wanneer speelt privacy een rol? Mogen we nog foto’s nemen van werknemers en medewerkers, of is dat nu verboden?


Bovendien zijn er naast de regels van de AVG die verplichtingen opleggen op organisatieniveau en waaraan u zich moet houden als medewerker in een organisatie ook kwesties die zich meer op persoonlijk niveau situeren. Voorbeelden zijn de discretieplicht en het beroepsgeheim, of m.a.w. de vraag naar wat juridisch correct gedrag is wanneer u met een gevoelige informatie in aanraking komt die u in een lastig parket brengt. Spreken of zwijgen? Het antwoord is niet altijd eenvoudig. Andere meer persoonlijke vraagstukken betreffen uw rechten als werknemer en betrokkene m.b.t. de verwerking van uw gegevens. Kan u zich hiertegen verzetten? Wat als uw werkgever u vraagt om gegevens aan te leveren (bv. uw vingerafdruk voor toegang via vingerscan tot de gebouwen) die u liever niet geeft?


Dit programma vertrekt vanuit het juridisch kader inzake privacy en gegevensbescherming in de Europese Unie om op een holistische manier toe te lichten hoe een organisatie en haar medewerkers op een correcte manier met persoonlijke en gevoelige informatie dienen om te gaan. We beginnen met een algemene inleiding. Daarna bespreken we de belangrijke regels op organisatieniveau (de AVG) om te eindigen met specifieke toepassingen op persoonsniveau, m.a.w. in het kader van uw functie of rol in de organisatie waar u werkt.


Docent: Maarten Verhaghe


Inschrijven: Privacywetgeving en de verwerking van persoonsgegevens - Escala

Follow us: