A VDV Legal Brand

Certified DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming (AVG)

Nagenoeg elk bedrijf - gaande van KMO’s tot grotere bedrijven maar ook overheden (federaal, Vlaams en lokaal) - verzamelen persoonsgegevens over hun 'klanten', prospecten of burgers om bvb. betere inzichten te verwerven betreffende huidige of toekomstige behoeften. Om het verzamelen en vervolgens het verwerken van persoonsgegevens correct - volgens de GDPR wetgeving - te laten verlopen, is (bijna) elk bedrijf, KMO of organisatie verplicht een 'DPO' of 'Functionaris gegevensbescherming' aan te stellen. Opdat deze Data Protection Officer (DPO) met kennis van zaken zijn of haar jobrol zou kunnen vervullen, is een gedegen basisopleiding een eerste noodzakelijke stap om volgens een structurele aanpak aan de 'mininum' GDPR vereisten te kunnen voldoen.


Docent: Maarten Verhaghe


Lesdata

Datum                  Startuur Einduur

vrijdag 24/09/2021 09:00 12:00

vrijdag 24/09/2021 13:00 16:00

vrijdag 01/10/2021         09:00 12:00

vrijdag 01/10/2021         13:00 16:00

vrijdag 08/10/2021 09:00 12:00

vrijdag 08/10/2021 13:00 16:00

vrijdag 15/10/2021         09:00 12:00

vrijdag 15/10/2021         13:00 16:00

vrijdag 22/10/2021 09:00 12:00

vrijdag 22/10/2021 13:00 16:00


Inschrijven: Certified DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming (AVG) - Opleiding - SBM

Follow us: