A VDV Legal Brand

Rechtspraak: GDPR sancties binnen de EU

Het is niet altijd evident om bij een nieuwe wetgeving een goed evenwicht te vinden tussen het “letterlijk toepassen van de wet” en wat er praktisch werkbaar is.

Ondertussen is GDPR (of AVG) meer dan één jaar actief en is het meeste stof hierrond gaan liggen en kunnen wij een eerste bilan opmaken betreffende de impact, de implementatiegraad maar ook en vooral hoe zit het met de nationale (en internationale) rechtspraak in dit domein en wat we hieruit kunnen leren?

Tijdens dit seminarie krijgt u ook inzicht in hoe de GDPR implementatie werd opgevat en gerealiseerd in de andere Europese landen en hoe de werking van GBA in deze landen verloopt. Wordt de GDPR wetgeving in alle landen op een even strenge wijze toegepast of zijn er tussen de landen belangrijke nuances waardoor het voor bedrijven wel eens interessant zou kunnen zijn om hun activiteiten te gaan verleggen naar een ander land binnen, dan wel buiten Europa?

Via deze GDPR  seminaries wensen wij de kennis van Informatieveiligheidsconsulenten of DPO’ers (of deelnemers uit de opleidingen: Informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren en Certified DPO) - actueel houden.

Docent: Maarten Verhaghe

Inschrijven: https://sbm.be/opleiding/it-pro/rechtspraak-gdpr-sancties-binnen-de-eu?ref=234622 

Follow us: