Brains & bytes

Maarten Verhaghe

Maarten Verhaghe voltooide zijn middelbaar onderwijs aan het Sint-Amandscollege Noord te Kortrijk in 2003. Hij behaalde in 2007 zijn bachelor diploma Rechten aan de Universiteit Gent. Als werkstudent behaalde hij zijn diploma Master in de Rechten.

Sinds 1 januari 2017 is hij verbonden aan de Kortrijkse Balie. Hij legt zich toe op het ondernemingsrecht, met doorgedreven specialisatie in ICT/IP recht en GDPR.

Mr. Verhaghe doceert sinds een tiental jaren verschillende rechtsvakken - waaronder privacy en e-commerce - aan de Syntra-West groep. Tevens is hij regelmatig spreker op seminaries en publiceert hij binnen zijn vakdomein. Als erkend en gecertifieerd Data Protection Officer (DPO), neemt hij deze functie waar voor verschillende ondernemingen en instellingen.

Algemene rechtsgebieden:

Intellectuele eigendom, privacy en gegevensbescherming, I.T- recht, ondernemingsrecht, en marktpraktijken

Bijzondere materies:

Merkenrecht, handelsnaambescherming, Privacy (GDPR), softwarecontracten, auteursrecht


Maarten Verhaghe

Follow us: