Brains & bytes

Frederike Moortgat

Frederike Moortgat voltooide haar middelbaar onderwijs aan het Heilig Hartcollege in Waregem. In 2010 behaalde zij haar diploma als Master in de Rechten aan de Universiteit te Gent.  In 2010 legde zij de eed af als advocaat bij het Hof van Beroep te Gent waarna ze werd opgenomen op het tableau van de stagiairs van de balie Gent en vervolgens in 2013 op het tableau van de advocaten.

Medio 2018 verliet zij de balie en begon zij een carrière als jurist bij een outsourcing-bedrijf. In het kader van deze tewerkstelling werd Frederike ingezet in diverse advocatenkantoren in Brugge.

Frederike Moortgat is als jurist actief in verschillende rechtsdomeinen: ondernemingsrecht (faillissementen, WCO, onbetaalde facturen, e.d.), vastgoedrecht, I.T.-recht, e-commerce en privacy (GDPR).

Frederike Moortgat

Follow us: