Maarten Verhaghe, DPO Officer

De afgelopen maanden schaafde Maarten Verhaghe zijn kennis bij rond General Data Protection Regulation. Dit zorgde ervoor dat hij uitgroeide tot onze GDPR specialist van het kantoor. Zijn expertise kon hij reeds tentoonstellen op onze GDPR-Labs van acht februari en negentwintig maart. Vandaag kunnen wij met enthousiasme meedelen dat sinds kort Maarten Verhaghe ook de titel van DPO Officer op zijn borst mag spelden. 

Wat doet een DPO-Officer? 


Een dataprotection officer zorgt ervoor dat de persoonsgegevens bij een bedrijf niet onbewust misbruikt worden. Hij zorgt ervoor dat de dataverwerking gebeurt volgens de regels van GDPR, welke systemen daarvoor gebruikt worden en kan bedrijven adviseren om bepaalde aanpassingen uit te voeren. De aanstelling van een DPO is belangrijk. De DPO zelf draagt echter geen eindverantwoordelijkheid. Het bedrijf draagt de eindaansprakelijkheid maar het advies van een DPO is invloedrijk als u een onderneming bent die veel persoonsgegevens verwerkt. 

Een DPO staat u vooral met raad bij, en zorgt ervoor dat u de gegevens op een correcte manier gebruikt,verwerkt en opslaat. 


Wanneer stelt u een DPO-Officer aan? 


GDPR stelt dat u als onderneming best een DPO aanstelt wanneer u op stelselmatige, regelmatige en op grootschalige wijze gebruik maakt van persoonsgegevens. 

Deze definitie is echter vaag. 

Daarom raden wij u aan om eerst samen met ons uw datagegevens te analyseren. Dan kan er geconcludeerd worden of het noodzakelijk is voor uw onderneming om een DPO Officer aan te stellen. 

Wilt u extra informatie in verband met onze audit en de diensten die Maarten Verhaghe aanbiedt als DPO Officer, contacteer ons dan snel!

Download onze White Paper GDPR

Check of uw onderneming klaar is voor GDPR. Download nu onze whitepaper!

White Paper GDPR

*De informatie die je ingeeft, zal enkel gebruikt worden voor onze eigen communicatie en blijft confidentieel. Jouw informatie wordt doorgestuurd door middel van een geëncrypteerde verbinding naar ons interne systeem en zal niet verspreid worden naar derden. Lees hier onze volledige privacy policy.

Follow us: