De onderneming en Data Protection Officer of DPO - DEEL II:

Wat zijn de gevolgen als ik geen DPO aanstel? Kan ik vrijwillig een DPO aanstellen?

In het eerste deel van de serie DPO-blogs kwam de vraag aan bod wanneer er een DPO moet aangesteld worden. In deze tweede sessie komen de gevolgen aan bod van het niet aanstellen van een DPO wanneer het verplicht is. En kan de DPO ook vrijwillig aangesteld worden?

Wat zijn de gevolgen als ik geen DPO aanstel?

Het niet aanstellen van een DPO, wanneer dit wettelijk verplicht zou zijn, wordt in de GDPR gesanctioneerd met een administratieve sanctie tot 10.000.000,00 EUR of 2% van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar indien dit cijfer hoger is.

Evident wordt niet onmiddellijk voormelde maximumboete opgelegd. De verordening voorziet immers in een getrapt sanctiebeleid. Dit gebeurt aan de hand van een opsomming van elementen, die tijdens de beoordeling van de vastgestelde inbreuk de hoogte van de sanctie zullen bepalen (o.a. maar niet limitatief: de aard van de inbreuk, de ernst en duur van de inbreuk, opzettelijke of nalatige aard van de inbreuk, eerdere relevante inbreuken, …).

Kan ik vrijwillig een DPO aanstellen?

De aanstelling van een DPO in de GDPR is een minimumverplichting. Bijgevolg mag er altijd van worden afgeweken en kan iedere onderneming zonder problemen een DPO aanstellen.

Daarbij kan worden geadviseerd, wanneer een twijfel ontstaat of er al dan niet een DPO dient te worden aangesteld (binnen de minimumverplichting), na audit en doorgedreven analyse, om toch een DPO aan te stellen.

Hierdoor wordt een administratieve sanctie vermeden en kan er bijkomend op een zekere goodwill van de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) worden gerekend, zonder dat dit enige vrijgeleide is om de GDPR niet te respecteren.

Download onze White Paper GDPR

Check of uw onderneming klaar is voor GDPR. Download nu onze whitepaper!

White Paper GDPR

*De informatie die je ingeeft, zal enkel gebruikt worden voor onze eigen communicatie en blijft confidentieel. Jouw informatie wordt doorgestuurd door middel van een geëncrypteerde verbinding naar ons interne systeem en zal niet verspreid worden naar derden. Lees hier onze volledige privacy policy.

Follow us: