Brains & bytes

Amélie Vandenberghe

Amélie Vandenberghe voltooide haar studies economie-moderne talen in het Sint-Jozefscollege te Izegem.  Daarna trok ze naar Gent en behaalde ze haar diploma als Master in de Rechten aan de UGent in 2018. In haar Masterproef, waarvoor ze een grote onderscheiding kreeg, voerde ze een onderzoek naar de impact van terrorisme op de Belgische wetgeving en de balans tussen vrijheid en veiligheid: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/508/506/RUG01-002508506_2018_0001_AC.pdf

Zij voltooide een bijkomende Master General Management in 2019 aan de Vlerick Business School te Gent. Na deze opleiding koos zij toch voor een carrière in de juridische wereld. Zij legde in 2019 haar eed af als advocaat voor het Hof van Beroep te Gent.

Amélie Vandenberghe is actief in diverse rechtsdomeinen, met een bijzondere interesse voor strafrecht en I.T.-recht (ICT-contracten, e-commerce, cybercrime en privacy (GDPR)).

Amélie Vandenberghe

Follow us: